Стипендия на фондацията „Юрген Дорман“ за инженерно образование

АББ фондацията „Юрген Дорман“ за инженерно образование предоставя стипендии на студенти с много добри академични постижения, които се нуждаят от финансова подкрепа, за да могaт да продължат обучението си. За повече информация: https://new.abb.com/bg/initiatives/jurgen-dormann-foundation/apply-now

Семинар на тема „Равенство, Разнообразие и Приобщаване“

На 12.04.2022 г. от 9:30 ще се проведе семинар на тема „Равенство Разнообразие и Приобщаване„. Събитието ще се проведе онлайн. Линк за семинара: https://meet.google.com/igf-jkxy-kyd Програма 12.04.2022 г. 9:30 –Откриване на семинара 9:40-10:20- „Жени, пол и социални роли» с лектор доц.…

Read more

Училище за енергетици – лятна стажантска програма

Електроенергиен системен оператор ЕАД е собственик на електропреносната мрежа на България и единствената компания, която осъществява управлението на електроенергийната система на страната. АКО ВИЕ СТЕ – студент в специалности в областта на електроенергетиката – имате завършен 2- ри курс на…

Read more

Уебинар на Шнайдер Електрик – Управление на сгради и Сградна автоматизация

Уебинарът ще се проведе на 17 март 2022 г. от 14:00 часа. За повече информация и регистрация: https://go.schneider-electric.com/WW_202203_Plovdiv-Smart-Factory-Building-Management-Solutions_Token-LP.html?source=Webinar&sDetail=WW_202203_Plovdiv-Smart-Factory-Building-Management-Solutions_bFO&

Лятната стажантска програма и стажантските позиции във фирма SANMINA

Повече информация за предлаганите летни стажове и стажантски позиции от фирма Санмина България ЕООД може да получите от следните документи: За контакти:Лице за контакт: Валентина Сеферинкина– отдел „Човешки ресурси“Тел.: 0882 388-235e-mаil: valentina.seferinkina@sanmina.comЛице за контакт: Росица Здравчева –отдел „Човешки ресурси“Тел.: 032 348 112e-mаil: rositsa.zdravkova@sanmina.com

Виртуална среща – Melexis Academy

В края на миналата година Мелексис България е обновила програмите за студенти и наскоро завършили в сферата на инженерните науки. Обновеният формат на програмите е обединен под шапката на Melexis Academy. Академията включва възможности за летни практики, наемане на младши специалисти без опит, както и по-дългосрочен…

Read more

Уебинар на тема Дигитални инструменти за управление на производството

В резултат на съвместното сътрудничество между специалност Индустриално инженерство и фирма Шнайдер се организира онлайн уебинар на тема Дигитални инструменти за управление на производството. Целта на уебинара е да представи инструментите за дигитална трансформация на бизнеса. Водещ ще бъде инж.…

Read more

Уебинар на тема Academy Presentation

В резултат на съвместно сътрудничество между специалност Индустриално инженерство и фирма Scalefocus се организира онлайн уебинар на тема Academy Presentation. Speaker: Krasimir Kostadinov, CTO Уебинара ще се проведе на 25.02.2022 (петък), от 10:00 до 11:00 в платформата MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZThmNTY1YjctOTM1Ni00NThiLWI0NDUtMTI4ZGRjMjZiNTgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22204cb148-e6fd-421f-825f-cabf6a4a4a55%22%2c%22Oid%22%3a%22035d09a8-0490-49f2-ab77-7a7a55b340b0%22%7d