Достъп до над 130 000 е-книги на Taylor & Francis в ТУ-София

За периода 3 декември 2021 г.- 31 януари 2022 г. в ТУ-София е осигурен временен достъп до електронните книги на  издателство Taylor & Francis – един най-големите издатели на академични книги в света. Колекцията включва 138 000 заглавия публикувани до…

Read more

Schneider Electric обявява второ издание на годишната си стажантска програма – Be smart. Start!

В Smart Factory в Пловдив стажантите ще се обучават в професии и компетенции на бъдещето Срокът за подаване на заявления е 31-ви януари 2022 г. Schneider Electric, лидер в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, обявява старта на кандидатстването…

Read more

Success story: Scalefocus прави внедряване на ERP решението SAP S/4HANA STE за Агрия АД

Лекцията ще се проведе онлайн на 06.12.2021 от 10:00 до 11:30 часа. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTljZDkxODUtOGFiZS00YjE1LWI0MWUtY2RkMTM5YWU1MzZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22204cb148-e6fd-421f-825f-cabf6a4a4a55%22%2c%22Oid%22%3a%22b78222e8-1924-46be-be43-ca41153c196a%22%7d Специалистите ще споделят детайли за подходът при внедряване, съответстващ на сложните и специфични бизнес процеси на клиента.Ще бъде обяснено как новата SAP система спомага да се оптимизират бизнес процесите, да се повишат видимостта…

Read more

Schneider Еlectric обявява Go Green 2022, глобален студентски конкурс

Schneider Electric, лидер в дигитализацията на енергийния мениджмънт и автоматизацията, заедно с глобалния си партньор AVEVA, обяви конкурса Go Green за студентски отбори от цял свят, вкл. и България. „Поканата към младите умове е да предложат дръзки идеи, които могат…

Read more

Schneider Еlectric отваря вратите на умната фабрика за студенти от цяла Югоизточна Европа

Умната фабрика на Schneider Electric край Пловдив ще бъде виртуално посетена от студенти от цяла Югоизточна Европа на 04.11. (четвъртък) 2021 г. от 15:00 до 16:00 ч. С това компанията привежда в изпълнение програмата си за устойчиво развитие в частта…

Read more

Лекция на тема: SAP Fiori потребителско изживяване

SAP Fiori е новото лице на SAP за неговите бизнес потребители на различни устройства, платформи и опции за внедряване. То осигурява оптимална използваемост и прости бизнес взаимодействия, както и  лекота на използване. Fiori не е просто нов потребителски интерфейс или…

Read more

Конкурс за места за студентска мобилност по еразмус 2019 – 2020

Факултет ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА на основание двустранни договори между ТУ – София и: 1. Технически Университет Прага в Чехия следните места за мобилност (стипендии за подготовка на дипломна работа/докторска дисертация или семестриално обучение) на студенти от образователно-квалификационна степен BSc/МSc/Ph, както…

Read more

Нови мерки във връзка с организацията на учебния процес и ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19

Удължава се срокът до 31.07.2021 г. На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО и Заповед № РД – 01 -626/27.10.2020 на Министъра на здравеопазването, със заповед № 3601/28.10.2020 Ректорът на Техническия университет – София, проф. дн инж.…

Read more

Летни практики (2-ри и 3-ти курс)

ЗА СТУДЕНТИТЕ от ІІ-ри и ІІІ-ти курс ВСИЧКИ СТУДЕНТИ СА ДЛЪЖНИ ДА ПРОВЕДАТ: УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА /за ІІ- курс/ или СПЕЦИАЛИЗИРАЩА ПРАКТИКА /за ІІІ курс/ в периода 12.07.2021 – 23.07.2021г. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ, СТУДЕНТИТЕ ДА СЕ ОБЪРНАТ КЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ – КООРДИНАТОР…

Read more