Engineering of the AI Trajectory-from Eliza to ChatGPT | Пленарен доклад на ТехСис 2024

На 13-тото издание на международната научна конференция „Техника, технологии и системи – ТехСис 2024„ пленарен доклад на тема „Engineering of the AI Trajectory-from Eliza to ChatGPT“ ще изнесе д-р Karamjit Gill от Великобритания. Конференцията ще се проведе от 16 до…

Read more

Латвийски държавни стипендии за студенти, академичен и изследователски персонал за учебната 2024/2025 г.

Стипендии за студенти, академичен и изследователски персонал на висшите училища за обучение в латвийски университети през учебната 2024/2025 г., както и за участие в летни училища, организирани от латвийски университети. Поканата за кандидатстване за латвийски държавни стипендии за обучение в…

Read more