КСТ Бакалаври

Факултативна учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за ОКС „бакалавър“, специалност “Компютърни системи и технологии” към ФЕА, ТУ - Пловдив

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

  • Предоставя се информация на новоприетите студенти, която да им помогне за адаптиране към обучението във ВУЗ. 
  • Студентите се запознават с административното обслужване, научните и учебните направления на съответните катедри от ФЕА.
  • Канят се фирми партньори и партньорски организации за да представят браншовете, в които студентите могат да се реализират
  • Разглеждат се теми свързани с възможностите за реализация на завършилите специалност “КСТ” в индустрията и бита; организацията на факултета, катедрите и обучението на студентите. Мета курс за комуникация със студентите 1ви курс КСТ

Мета курс за комуникация със студентите 2ри курс КСТ

Мета курс за комуникация със студентите 3ти курс КСТ

Мета курс за комуникация със студентите 4ти курс КСТ