Курсовете в тази категория не са учебни и имат за цел групиране на различни участници за комуникация между студенти и преподаватели.