Основни теми: Същност и принципи -разграничаване и независимост на програми и данни, интегритет на данните. Модел съссъщности и връзки : Типове и проявления същности. Атрибути, домени, видове атрибути,null, ключове. Типове и проявления връзки. Степен на връзка, атрибути на връзка, роли,рекусривни връзки. Релационен модел на данните : Основни понятия - атрибут, домен наатрибут, null, запис, поле, видове атрибути, релация. Схема и съдържание на релация.Релационна алгебра : Определение. Общи характеристики на операциите - аргументи,резултат, степен. SQL : Идеология и принципи на стандарта SQL. Структура на езика.Базови и виртуални таблици. Операции с данните.