В началото на курса се разглеждат методите за реализация на езиците за програмиране, видовете данни, типовете им и тяхното вътрешно представяне. След това се изучават езиковите средства за деклариранена данни, управляващите структури и видовете изрази в различните езици. Видовете структури на програмите – блокова, модулна пакетна, обектна, класова и компонентна, моделите на паметта, подпрограмите и начините за предаване на параметри са ядрото на курса.