Изучаване на съвременни технологии и методики за проектиране на компютърни системи и интегрални схеми. Курсът е разработен от SIBIZ.