Целта на учебната дисциплина е след завършване на курса, студентите да придобият знания за архитектурите на разпределени системи базирани на клиент-съсрвър приложения, Web технологии, P2P, SOA. Да придобият собствен опит при проектирането и реализирането на разпределени приложения. В края на обучението си студентите ще: познават архитектурата и организацията на съвременните разпределени системи и приложения; ще са запознати с методи и средства за изграждане на разпределени системи и приложения; ще имат начален опит в проектирането и създаването на разпределени приложения.