Целта на учебната дисциплина е да подготви студентите за процесите на проектиране и експлоатация на системите за електрозадвижване, изискващи познаването на електродвигателите като обекти на управление. В края на обучението си студентът ще:  познава математичното описание на процесите на електромеханичното преобразуване на енергията в обобщената електрическа машина;  определя режимите на работа на електрозадвижванията и ограниченията, наложени върху протичането им; може да използва основни показатели за регулиране на скоростта на електрозадвижването при сравняване на различните методи; познава математично описание на процесите на преобразуването на енергията в двигателя за постоянен ток и асинхронния двигател.