Целта на курса е да въведе познания по информационни системи и основни знания по организацията на ERP системите. Студентите придобиват базови умения за работа най-разпространената ERP система SAP (Systems, Applications & Products in Data Processing").

Основните теми включват: Информационни системи, определение, класификация. Модели на информационни системи. Производствени информационни системи - CRM, ERP, MES системи. Обзор и описание на ERP системите, тяхното място в системите за автоматизация. Описание на SAP. Разглеждане на основните модули на системата, тяхната взаимовръзка и значение. Детайлен обзор на най-важните модули. Практически умения за работа със системата на база упражнения в демонстрационни и тестови системи.