Целта на курсовия проект е студентите да разширят и затвърдят знанията, получени в учебната дисциплина "Технически средства за автоматизация".