Съвременнити Високопроизводителни клъстери включват различни процесорни ресурси, като например GPU-та или Xeon Phi процесори в допълнение на хост процесора. Използването на хетерогенни ресурси предполага и различен програмен модел. Езиците за програмиране са Cuda C, OpenCL, OpenACC, хибридно програмиране с комбинация на MPI и CudaC.