Курсът по дисциплината "АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ В ЕЛЕКТРОНИКАТА" е задължителен от бакалавърската програма на специалността “Електроника”. Знанията и уменията по Автоматизирано проектиране в електрониката са добър инструмент както в процеса на дипломно проектиране, така и в последващата инженерна дейност в областта на електрониката.

Целта на учебната дисциплина е студентите да придобият знания за съвременните системи за автоматизирано проектиране в електрониката и за тенденциите в развитието им; да обобщи основните теоретични изводи от дисциплините “Висша математика”, “Теоретична електротехника”, “Теория на електронните схеми”, “Аналогова схемотехника” за практическо приложение при конструктивното проектиране. Друга важна образователна цел на курса е да подготви и научи студентите как самостоятелно да обновят и разширят професионалните си знания и умения, използвайки съвременните информационни технологии.

В края на обучението си студентът ще: познава основните методи и алгоритми, залегнали в основата на съвременните системи за автоматизирано проектиране в електрониката; има умения, свързани с автоматизираното проектиране на печатни платки с помощта на всички необходими за целта модули от специализирана CAD система; има умения за моделиране на регулационни характеристики