Основните разглеждани теми са: Въведение в електромагнитната съвместимост и нормативно ѝ осигуряване; Качество на електроенергията; причини за влошаването ѝ; методи и средства за намаляване на възприемчивостта към електромагнитни въздействия;методи и средства за подобряване на качеството на електроенеггията при индивидуални потребители и в разпределителните мрежи.