По  дисциплината студентите ще се запознаят с принципа на действие , работата и приложението  на  Трансформаторите и Асинхронните машини. На базата на математицески апарт ще бъдат изведени основни зависимости в електрическите машини за променлив ток. Материалът е подбран така, защото математическите зависимости и векторни диаграми са подобни на двете машини. Разгледано е също и тяхното приложение в Енергетиката и промишлеността.