Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с основните принципи на създаване и възпроизвеждане на тримерни модели, както и да даде начални умения по използване на съвременни средства за тримерен печат. Дисциплината е практически насочена. Включени са теми за създаване на тримерни модели, програмните средства, чрез които се изпълняват; описание на методите за тримерно принтиране; използваните материали и някой специфични особености на печата.