Машинознанието е сборна дисциплина, включваща елементи от: механика, съпротивление на материалите, теория на механизмите и машините, машинни елементи и др. То има за цел да създаде базови машинни познания в бъдещите немашинни инженери.