След завършване на курса студентите трябва да могат да прилагат съвременните концепции за мрежови комуникации. Студените трябва да се запознаят с концепциите за свързването интелигентни крайни устройства, и да могат да решават задачи, свързани със създаването на системи с отворена архитектура.

Основни теми: Въведение. Модел на комуникацията. Протоколи и архитектури. Стандарти. Среди за предаване на данни. Аналогово и цифрово предаване на данни. Жично и безжично предаване на данни. Кодиране. Аналогови и цифрови данни. Интерфейси за предаване на данни. Синхронно и асинхронно предаване. Управление на каналния слой. Мултиплексиране.Комутация на канали и пакетна комутация. Маршрутизация. Сигнализация. Фрейм релей и АТМ. Архитектура на протокола фрейм релей. Мрежови функции и разпознаване на колизии. АТМ клетки. Технологии за изглаждане на LAN. Топологии. Етернет. Тоукън ринг. Оптични канали. Мостове. TCP/IP протоколи. Интернетуъркинг. Дейтаграми. Мрежова сигурност. Криптиране с публичен ключ. Приложения в разпределени системи. Управление на мрежата. ISDN.