Маханиката разглежда движението и равновесието на телата, както и появяващите се при това взаимодействия между тях. Допълнително ще бъдат разгледани елементи от съпротивление на материалите и теория на механизмите и машините.