Целта на учебната дисциплина е да подготви студентите за процесите на проектиране и експлоатация на електромеханични системи, изискващи познаването на електродвигателите като обекти на управление. В края на обучението си студентът ще познава математичното описание на процесите на електромеханичното преобразуване на енергията в обобщената електрическа машина, в двигатели за постоянен ток и асинхронни двигатели. Ще може да използва основни показатели за регулиране на скоростта на електрозадвижването при сравняване на различните методи.