Дисциплината обхваща много широк спектър и включва изучаване напринципите на създаване на измервателни генератори, на синтезатори на честота, на използване на цифрови осцилоскопи, изучаване на принципите на реализиране на съвременни методи за измерване -виртуалните измервателни системи, изучаване на принципитена създаванеи използване на различни видове първични преобразуватели на неелектрически величини в електрически, като например –индуктивни, взаимоиндуктивни, резистивни, термоелектрическии др.за измерване на преместване, осветеност , температура и др.