Основната цел на дисциплината е след завършване на курса, студентите да могат да прилагат методи за изследване на технологичните обекти за управление, да избират подходяща структура на системата за управление и да извършват оптимална настройка на регулаторите.