В този курс студентите ще се запознаят с методика за проектиране на Асинхронни двигатели с накъсо съединен ротор от серията 4А. При зададени технически параметри на двигателя, студентите е необходимо да пресметнат основните габаритни размери, да определят  неговите магнитни и електрически натоварвания. да изчислят електрическите и механични загуби в електродвигателя,  а също така пусковите и работни характеристики.