Основни теми: Основни понятия при описание на светлината – дължина вълната, енергитичнивеличинии за нейното описание. Физични принципи на работа, параметри и характеристики на най-използваните оптични източници на светлина, както и основните схеми за тяхното захранване. Принципи на работа и основни параметри на фотоприемниците. Специфични схеми на включване за получаване на максимална чувствителност и/или максимално бързодействие, минимално ниво на шум и др. Изучаване на най-използваните сензорни елементи като принцип на работа, параметри и схеми на включване.