Основните разглеждани теми са: Въведение в електроенергетиката - генериране, пренасяне, разпределение и потребление на електроенергия; Електромагнитни механизми - устройство, действие, тягови сили на постоянно токови и променливо токови електромагнити; Електрически апарати за управление и защита; Еднофазни трансформатори - устройство и принцип на действие, основни уравнения, режими на работа; Асинхронни машини и микромашини; Синхронни машини и микромашини; Машини за постоянен ток; Специални електрически машини; Микромашини, използвани при управление на електромеханични системи - серводвигатели, тахогенератори, селсини и др.