Растерна графика: представяне на изображения,формати, цветови системи; методи за растеризация; Параметрични описания на криви;Проективна геометрия и геометрични трансформации; 2Dи 3D графично моделиране:каркасно, блоково, структурно, текстурно; Осветяване и оцветяване на синтезираникомпютърни изображения.