Основни теми: Методи и средства за създаване и пренос на работни компютърни изображения, видове изображения и характеристики;Първична обработка на компютърните изображения- конволюция и филтрация: линейни инелинейни филтри, честотни филтри, граници на приложимост; Математическа морфология;Сегментация на изображения; Определяне на информационни признаци и нормализация.Общи принципи и методи за обработка на динамични изображения. Анализ, клъстеризация иминимизация на признаково пространство; Системи и методи за разпознаване на образи:детерминирани, вероятностни, логически и лингвистични.