Интеграция на Moodle и MS Teams

Интеграция на Moodle и MS Teams
Внимание! Модулът за интеграция на Moodle и MS Teams не е напълно надежден. Ако вашият Moodle курс е интегриран в MS Teams и има някои грешки (напр. Не всички студенти се добавят автоматично към групата), моля, докладвайте за проблемите на mshopov@tu-plovdiv.bg.


Преподавателите могат да интегрират своя електронен курс в Moodle с MS Teams. Това означава, че в MS Teams ще бъде създадена група със същото име като електронния курс в Moodle. Ако курсът включва дефинирани групи, в MS Teams ще бъдат създадени отделни канали за всяка. Следните опции са налични за курса в MS Teams:

 • провеждане на текстови разговори (chat)
 • провеждане на видеоконферентни разговори
 • управляване на файловете съвместно
 • управляване на бележки
 • създаване на задания, на които студентите могат да изпратят отговор като файл и да бъдат оценени (MS Teams Classroom)
 • да се разглежда интегрирания електронен курс Moodle като таб (TODO)

Внимание! Оценките на задачите поставени в MS Team не отиват автоматично в електронните курсове на Moodle.

Ако електронният курс има групи, автоматично ще бъдат създадени отделни канали за групите в MS Teams. В груповия канал на MS Teams е възможно:

 • да провеждате разговори (само членовете на групата могат да виждат разговори в канала на групата)
 • да провеждате групови видеоконференции
 • да управлявате файловете заедно (само членове на групата имат достъп до файлове в канала на групата)
Поискайте интеграция на MS Teams

Внимание! Интегрирането на електронния курс на Moodle с MS Teams не се извършва автоматично, трябва да бъде поискано.

Ако преподавател иска неговият / нейният електронен курс да бъде интегриран с MS Teams, следва да изпрати писмо на mshopov@tu-plovdiv.bg. Ще бъдете уведомени по имейл след като интеграцията бъде завършена .

Внимание! Не можете да създавате канали ръчно в група, интегрирана с Moodle курс, тъй като ръчно създадените канали ще бъдат изтрити при синхронизиране на данни (каналите в MS Teams се поддържат в синхрон с интегрираните групи на Moodle курсове).

Добре е да се знае:

 • Лекторите и преподавателите в курса ще бъдат добавени като собственик на съответната група в MS Teams, а студентите като членове на групата.
 • Ако по-късно някой се присъедини към курс, който има интеграция с MS Teams, той автоматично ще бъде добавен към съответната група в рамките на 24 часа (както и член на канала за тази група, ако принадлежи към група в Moodle курс).
 • Ако студент  бъде отстранен от група в Moodle курс, той също ще бъде премахнат автоматично от груповия канал в MS Teams в рамките на 24 часа.
 • Ако промените името на група в електронен курс на Moodle, в MS Teams ще бъде създаден нов групов канал, а старият групов канал със съдържанието му ще бъде изтрит. Името на старата група не може да се използва повторно в Teams.

Внимание! Трябва да се внимава при преименуване на групи в курс в Moodle, тъй като каналът на групата със старото име ще бъде изтрит за постоянно.

Ако стартира нова учебна група и все още искате да използвате интерфейса на MS Teams

В групите в MS Teams, интегрирани с електронния курс Moodle, членовете на старата учебна група ще бъдат премахнати от екипа и членовете на новата учебна група ще бъдат добавени автоматично към екипа. Трябва да направите следното:

 • Нулирайте електронния курс в Moodle. Ако студентите бъдат отстранени от курса, студентите също ще бъдат отстранени от курсовия екип на MS Teams.
 • Добавете новите студенти към електронния курс и те автоматично ще бъдат добавени към групата в MS Teams за този електронен курс.

След като преподавател в електронния курс бъде добавен като собственик на екип, той може да бъде премахнат от екипа в MS Teams само ръчно.

Ако стартира нова учебна група и вече не искате да използвате интеграцията с MS Teams

В този случай трябва да поискате да се премахне интеграцията с MS Teams за вашия курс, като изпратите заявката си на mshopov@tu-plovdiv.bg и ръчно изтриете екипа на курса в MS Teams.

Ако електронният курс в Moodle бъде изтрит, групата в MS Teams няма да бъде изтрита автоматично, а ще трябва да бъде изтрита ръчно в самия MS Teams.

Last modified: Friday, 19 February 2021, 12:08 AM