Онлайн срещи с кандидат-студенти 2022

Ръководството на ФЕА организира онлайн срещи с кандидат-студенти за представяне на факултета и специалностите, дискусии, въпроси и отговори. Може да се включете на някоя от следните дати: 17.02.2022 от 18:30 https://us02web.zoom.us/j/88526402282?pwd=UmxSTFhsUjR0TEtPQmFsYkw5RVVjdz09 18.02.2022 от 18:30 https://us02web.zoom.us/j/85640776809?pwd=TTVTNXAvVitGcXlybmRhZ0MyakxHZz09 24.02.2022 от 18:30 https://us02web.zoom.us/j/83564838267?pwd=TDIrejg1NFpJclgwMTlXSHZCb3NIZz09 25.02.2022…

Read more

ГРАФИК на учeбния процес за студентите от IV курс летен семестър

1. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР: 07 февруари –02април 2022 г. (продължителност 8 седм.), – Насочване към ръководител за дипломно проектиране – Уточняване на темата и подготовка на задание за дипломно проектиране – Начална работа по дипломния проект – Темите за дипломно проектиране…

Read more

Лятно училище CEEPUS 2022

Факултет по електротехника, автоматика и компютърни науки към университет по технологии в Киелце, Полша организират лятно училище CEEPUS Summer School 2022. Могат да участват преподаватели, докторанти, магистри и бакалаври от факултета с лекции, семинари, презентации или други. Период: 06-17 юни…

Read more

Достъп до над 130 000 е-книги на Taylor & Francis в ТУ-София

За периода 3 декември 2021 г.- 31 януари 2022 г. в ТУ-София е осигурен временен достъп до електронните книги на  издателство Taylor & Francis – един най-големите издатели на академични книги в света. Колекцията включва 138 000 заглавия публикувани до…

Read more

Schneider Electric обявява второ издание на годишната си стажантска програма – Be smart. Start!

В Smart Factory в Пловдив стажантите ще се обучават в професии и компетенции на бъдещето Срокът за подаване на заявления е 31-ви януари 2022 г. Schneider Electric, лидер в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, обявява старта на кандидатстването…

Read more

Success story: Scalefocus прави внедряване на ERP решението SAP S/4HANA STE за Агрия АД

Лекцията ще се проведе онлайн на 06.12.2021 от 10:00 до 11:30 часа. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTljZDkxODUtOGFiZS00YjE1LWI0MWUtY2RkMTM5YWU1MzZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22204cb148-e6fd-421f-825f-cabf6a4a4a55%22%2c%22Oid%22%3a%22b78222e8-1924-46be-be43-ca41153c196a%22%7d Специалистите ще споделят детайли за подходът при внедряване, съответстващ на сложните и специфични бизнес процеси на клиента.Ще бъде обяснено как новата SAP система спомага да се оптимизират бизнес процесите, да се повишат видимостта…

Read more

Отворени са първите конкурси за подаване на проекти по програма „Цифрова Европа“

програма „Цифрова Европа“ На 17 ноември 2021 г. са отворени първите конкурси за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“. Предложенията за проекти могат да се подават до 22 февруари 2022 г. за следните 7 конкурса със съответните…

Read more

Schneider Еlectric обявява Go Green 2022, глобален студентски конкурс

Schneider Electric, лидер в дигитализацията на енергийния мениджмънт и автоматизацията, заедно с глобалния си партньор AVEVA, обяви конкурса Go Green за студентски отбори от цял свят, вкл. и България. „Поканата към младите умове е да предложат дръзки идеи, които могат…

Read more

Schneider Еlectric отваря вратите на умната фабрика за студенти от цяла Югоизточна Европа

Умната фабрика на Schneider Electric край Пловдив ще бъде виртуално посетена от студенти от цяла Югоизточна Европа на 04.11. (четвъртък) 2021 г. от 15:00 до 16:00 ч. С това компанията привежда в изпълнение програмата си за устойчиво развитие в частта…

Read more

Фонд „Научни изследвания” ще финансира над 160 нови научни проекти

Повече от 160 научни проекти на български учени ще бъдат финансирани от Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ). Те са от всички научни области и са на обща стойност над 21,5 млн. лв. Общо 34 от проектите, за които ще бъдат отпуснати…

Read more