Уебинар на Шнайдер Електрик – Управление на сгради и Сградна автоматизация

Уебинарът ще се проведе на 17 март 2022 г. от 14:00 часа. За повече информация и регистрация: https://go.schneider-electric.com/WW_202203_Plovdiv-Smart-Factory-Building-Management-Solutions_Token-LP.html?source=Webinar&sDetail=WW_202203_Plovdiv-Smart-Factory-Building-Management-Solutions_bFO&

Лятната стажантска програма и стажантските позиции във фирма SANMINA

Повече информация за предлаганите летни стажове и стажантски позиции от фирма Санмина България ЕООД може да получите от следните документи: За контакти:Лице за контакт: Валентина Сеферинкина– отдел „Човешки ресурси“Тел.: 0882 388-235e-mаil: valentina.seferinkina@sanmina.comЛице за контакт: Росица Здравчева –отдел „Човешки ресурси“Тел.: 032 348 112e-mаil: rositsa.zdravkova@sanmina.com

Виртуална среща – Melexis Academy

В края на миналата година Мелексис България е обновила програмите за студенти и наскоро завършили в сферата на инженерните науки. Обновеният формат на програмите е обединен под шапката на Melexis Academy. Академията включва възможности за летни практики, наемане на младши специалисти без опит, както и по-дългосрочен…

Read more

Уебинар на тема Дигитални инструменти за управление на производството

В резултат на съвместното сътрудничество между специалност Индустриално инженерство и фирма Шнайдер се организира онлайн уебинар на тема Дигитални инструменти за управление на производството. Целта на уебинара е да представи инструментите за дигитална трансформация на бизнеса. Водещ ще бъде инж.…

Read more

Уебинар на тема Academy Presentation

В резултат на съвместно сътрудничество между специалност Индустриално инженерство и фирма Scalefocus се организира онлайн уебинар на тема Academy Presentation. Speaker: Krasimir Kostadinov, CTO Уебинара ще се проведе на 25.02.2022 (петък), от 10:00 до 11:00 в платформата MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZThmNTY1YjctOTM1Ni00NThiLWI0NDUtMTI4ZGRjMjZiNTgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22204cb148-e6fd-421f-825f-cabf6a4a4a55%22%2c%22Oid%22%3a%22035d09a8-0490-49f2-ab77-7a7a55b340b0%22%7d

Онлайн срещи с кандидат-студенти 2022

Ръководството на ФЕА организира онлайн срещи с кандидат-студенти за представяне на факултета и специалностите, дискусии, въпроси и отговори. Може да се включете на някоя от следните дати: 17.02.2022 от 18:30 https://us02web.zoom.us/j/88526402282?pwd=UmxSTFhsUjR0TEtPQmFsYkw5RVVjdz09 18.02.2022 от 18:30 https://us02web.zoom.us/j/85640776809?pwd=TTVTNXAvVitGcXlybmRhZ0MyakxHZz09 24.02.2022 от 18:30 https://us02web.zoom.us/j/83564838267?pwd=TDIrejg1NFpJclgwMTlXSHZCb3NIZz09 25.02.2022…

Read more

ГРАФИК на учeбния процес за студентите от IV курс летен семестър

1. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР: 07 февруари –02април 2022 г. (продължителност 8 седм.), – Насочване към ръководител за дипломно проектиране – Уточняване на темата и подготовка на задание за дипломно проектиране – Начална работа по дипломния проект – Темите за дипломно проектиране…

Read more

Лятно училище CEEPUS 2022

Факултет по електротехника, автоматика и компютърни науки към университет по технологии в Киелце, Полша организират лятно училище CEEPUS Summer School 2022. Могат да участват преподаватели, докторанти, магистри и бакалаври от факултета с лекции, семинари, презентации или други. Период: 06-17 юни…

Read more

Достъп до над 130 000 е-книги на Taylor & Francis в ТУ-София

За периода 3 декември 2021 г.- 31 януари 2022 г. в ТУ-София е осигурен временен достъп до електронните книги на  издателство Taylor & Francis – един най-големите издатели на академични книги в света. Колекцията включва 138 000 заглавия публикувани до…

Read more